Felsök Holms 300

Problem

 

Orsak

Åtgärd

Huvudvalsen

Huvudvalsen roterar endast då sidoborste lyfts.
Drivning trasig ena sidan. Kil till ena motorn trasig.
Byt kil.
 
Huvudborsten snurrar för sakta.
Lågt oljeflöde.
Kör lastmaskinen på en lägre växel, högre varvtal, mer oljeflöde.
 

Sidoborsten

Sidoborsten snurrar för långsamt.
Inställning Radiostyrning.
Tryck på sändarens knapp 2 för att öka/minska varvtalet. Håll in knappen - blinkar snabbt = ökar hastigheten, blinkar långsamt = minskar hastigheten.
 
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Maskin upplyft, transportläge.
Maskinen skall vara i körläge (arbetsläge) när sidoborsten startas.
 
Sidoborsten går ej ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Ingen borste monterad
Montera borsten. (Går ej ner utan borsten).
 
Sidoborsten går inte ner, borsten snurrar.(Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Ventil RVEB kärvar.
Lossa lite på ventilen. (För hårt åtdragen)
 
Sidoborsten snurrar men går ej ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Ventil RVEB har för högt tryck på inställningen.
Lossa plombering, minska tryckinställning ca ½ varv.
 
Sidoborsten går ner vid transport. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Borsten stöter mot mark, roterar baklänges.
Lyft maskinen högre vid transport.
 
Sidoborsten lyfter inte helt. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926).
Bricka saknas på lyftcylinder.
Ersätt med fyra stycken tallriksfjädrar.
 

Radiostyrningen

Tappar kontakten under körning.
Glappkontakt.
Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
 
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.
Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.
Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
 
Radiostyrningen upphör att fungera.
Fuktproblem i elektroniken.
Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.
 
Maskinen slutar fungera efter en liten stunds användning då den blivit varm. Kan fungera igen när den svalnat.
Kortslutning i spole.
Byt spole.

Felsök Holms 300

Huvudvalsen roterar endast då sidoborste lyfts.

Orsak: Drivning trasig ena sidan. Kil till ena motorn trasig.

Byt kil.

Huvudborsten snurrar för sakta:

Orsak: Lågt oljeflöde.

Kör lastmaskinen på en lägre växel, högre varvtal, mer oljeflöde.