Felsök Holms PV

Problem

 

Orsak

Åtgärd

Inställning av plogen

Skären slits på mitten
Bomberad väg
Kör du i spetsläge, sänk fästet. Kör du i diagonalläge, finns ingen åtgärd.
 
Plogresultatet blir som en tvättbräda
Negativ skärvinkel samt utmattade fjädrar
Ploginställning ok Montera nya fjädrar
 
När ska man använda stödtallrik alt hjul?
Typ av pendling
Hjul rekommenderas vid enkel pendling och när man plogar på grusväg och landsväg. Stödtallrik rekommenderas till dubbel pendling och när man plogar på grusväg.
 
Plogen studsar
Negativ skärvinkel
Justera ploginställning
 
Plogen studsar
Utmattade fjädrar
Byt fjädrar
 

Hydrauliken

Bara en plogsida viker sig
Utmattad överströmningsventil
Montera ny överströmningsventil
 
Bara en plogsida viker sig
Smuts i systemet
Rengör överströmningsventil
 
Ena plogsidan vandrar tillbaka
Smuts i elventil
Rengör elventil, obs! Dra åt försiktigt!
 
Ena plogsidan vandrar tillbaka
Elventil för hårt åtdragen
Lossa elventilerna
 
Bladen rycker
Smuts i elventil
Rengör elventil, obs! Dra åt försiktigt!
 
Endast höger ploghalva rör sig
Ingen el
Kontrollera elanslutning Rör magnethalvor, ska kännas motstånd.
 
Endast höger ploghalva rör sig
Elventil för hårt åtdragen
Lossa elventil. Dra åt försiktigt
 
Bladhalva viker sig bakåt vid belastning
Överströmningsventil på bärare öppnar för tidigt.
Koppla bort slangar från bärare. Kör plog mot snöhög, viker sig bladhalvan är plogens överströmningsventil felkällan. Om den inte viker sig är felkällan i bärarens hydraulsystem.
 
Bladhalva viker sig bakåt vid belastning
Överströmningsventil på snöplog öppnar för tidigt.
Rengör eller byt plogens överströmningsventil.
 

Radiostyrningen

Tappar kontakten under körning.
Glappkontakt.
Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
 
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.
Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.
Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
 
Radiostyrningen upphör att fungera.
Fuktproblem i elektroniken.
Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.

Felsök Holms PV

Skären slits på mitten:

Orsak:Bomberad väg.

Kör du i spetsläge, sänk fästet. Kör du i diagonalläge, finns ingen åtgärd.

Plogresultatet blir som en tvättbräda:

Orsak:Negativ skärvinkel samt utmattade fjädrar

Ploginställning ok Montera nya fjädrar

När ska man använda stödtallrik alt hjul?

Orsak: Typ av pendling.

Hjul rekommenderas vid enkel pendling och när man plogar på grusväg och landsväg. Stödtallrik rekommenderas till dubbel pendling och när man plogar på grusväg.

Plogen studsar:

Orsak: Negativ skärvinkel.

Justera ploginställning

Orsak: Utmattade fjädrar

Byt fjädrar