Felsök Holms SB

Problem

 

Orsak

Åtgärd

Vals eller omrörare roterar ej.

Utmatningsvalsen roterar inte.
 
Kontrollera att ingenting har kilats fast vid valsen eller omröraren.
VARNING! Maskinen måste vara avstängd när valsen och omröraren kontrolleras.
 
Utmatningsvalsen roterar inte.
 
Kontrollera att skopans hydraulik är inkopplad på bäraren.
 
Utmatningsvalsen roterar inte.
 
Om utmatningsvalsen styrs manuellt, kontrollera att ratten inte är inskruvad hela vägen.
 
Utmatningsvalsen roterar inte.
 
Om utmatningshastigheten styrs elektroniskt, kontrollera att reglaget har spänning och att utmatningen inte är avstängd.
 
Utmatningsvalsen roterar, men inte omröraren.
Demontera skyddskåpan på höger sida, se Förarmanualen.
Kontrollera länkaget
 

Ojämn utmatningsmängd

Sprider ojämnt.
 
Justera utmatningsgummit så att spalten är lika stor hela vägen.
 

Radiostyrningen

Tappar kontakten under körning.
Glappkontakt.
Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
 
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.
Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.
Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
 
Radiostyrningen upphör att fungera.
Fuktproblem i elektroniken.
Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.

Felsök Holms SB

Utmatningsvalsen roterar inte:

  1. Kontrollera att ingenting har kilats fast vid valsen eller omröraren.
    VARNING! Maskinen måste vara avstängd när valsen och omröraren kontrolleras.
  2. Kontrollera att skopans hydraulik är inkopplad på bäraren.
  3. Om utmatningsvalsen styrs manuellt, kontrollera att ratten inte är inskruvad hela vägen.
  4. Om utmatningshastigheten styrs elektroniskt, kontrollera att reglaget har spänning och att utmatningen inte är avstängd.

Utmatningsvalsen roterar, men inte omröraren:

Demontera skyddskåpan på höger sida, se Förarmanualen.
Kontrollera länkaget