Felsök Holms SH

Problem

 

Orsak

Åtgärd

Huvudvalsen

Huvudborsten snurrar för sakta.
Lågt oljeflöde.
Kör lastmaskinen på en lägre växel, högre varvtal, mer oljeflöde.
 
Sopvalsen går ej att vinkla/skeva eller vinklar endast långsamt.
Lägre oljeflöde vid upplyft maskin.
Sopvalsen/borsten skall arbeta mot marken så att det blir mottryck.
 

Radiostyrningen

Tappar kontakten under körning.
Glappkontakt.
Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
 
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.
Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.
Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
 
Radiostyrningen upphör att fungera.
Fuktproblem i elektroniken.
Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.

Felsök Holms SH

Huvudborsten snurrar för sakta:

Orsak: Lågt oljeflöde.

Kör lastmaskinen på en lägre växel, högre varvtal, mer oljeflöde.

Sopvalsen går ej att vinkla/skeva eller vinklar endast långsamt:

Orsak: Lägre oljeflöde vid upplyft maskin.

Sopvalsen/borsten skall arbeta mot marken så att det blir mottryck.