Felsök Holms SU

Problem

 

Orsak

Åtgärd

Radiostyrningen

Tappar kontakten under körning.
Glappkontakt.
Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
 
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.
Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.
Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
 
Radiostyrningen upphör att fungera.
Fuktproblem i elektroniken.
Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.
 
Maskinen slutar fungera efter en liten stunds arbete, då den blivit varm. Kan fungera igen när den svalnat.
Kortslutning i spole
Byt spole
 

Felsök Holms Dustbuster - Radiostyrningen

Orsak: Glappkontakt

Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.