Denna tjänst är tillsatt och ej längre sökbar.

Strategisk inköpschef till Holms Attachments AB. 

Holms karriar

Holms Attachments AB utvecklar, tillverkar och marknadsför frontmonterade redskap för sopning och snöröjning.
Bolaget bildades 1927, är beläget i Motala och har en stabil verksamhet med ett 50-tal anställda. Ca 60% av försäljningen exporteras till flera olika länder. Holms är inne i en strategisk tillväxtresa med tydligt fokus på både geografisk expansion samt utveckling av nya produkter. Vi söker dig som vill driva och utveckla våra inköpsstrategier och våra processer kring dessa.
Du rapporterar till VD och får en viktig roll för att öka vår konkurrenskraft och för att vi ska nå våra olika målsättningar.

Hos oss får du en bred inköpsroll med stor variation på både leverantörer, produkter och material. Du kommer identifiera och teckna avtal med nya leverantörer, utvärdera och bibehålla god kontakt med de befintliga. Ditt övergripande mål med arbetet blir att teckna avtal och skapa relationer med våra leverantörer så att vi har bästa möjliga villkor gällande inköpspriser, leveransvillkor, ledtider, kvalitet och så vidare. Till din hjälp med inköpsarbetet finns en materialförsörjningsansvarig på produktionsavdelningen som bland annat planerar volymer, gör avrop och hanterar operativt inköp. Ditt uppdrag blir mer inriktat på det strategiska arbetet, till exempel att:

– utarbeta policys och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och förhandla ramavtal.
– skapa processer och metoder för vårt strategiska inköpsarbete.
– upprätta juridiska dokument, kontraktshandlingar samt implementera och följa upp ingångna avtal.
– förutse och förebygga olika risker.
– utvärdera befintliga avtal och leverantörer avseende leveranser, kvalitet, prisutveckling m.m.

Välkommen till oss!

Vi ser gärna att du har en examen från universitet/högskola/KY inom inköp, juridik, ekonomi eller annat relevant område. Gärna också flera års vana av strategiskt inköp med utformning av avtalstexter och juridiska dokument på både svenska och engelska, lämpligen från en relevant bransch.
Om du som person har ett analytiskt affärstänk, och gillar ett positivt samarbete med produktutvecklingsteam, kvalitetsavdelning och företagsledning, ja då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig.

 

sv_SESvenska