DENNA TJÄNST ÄR TILLSATT OCH EJ LÄNGRE SÖKBAR

Strategisk inköpare till Holms Attachments

Holms karriar

Vi söker dig som vill driva och utveckla våra inköpsstrategier och våra processer kring dessa. Du ingår i organisationen Operations och får en viktig roll för att öka vår konkurrenskraft och för att vi ska nå våra målsättningar.

 

Hos oss får du en bred inköpsroll med stor variation på både leverantörer, produkter och material. Det blir ditt jobb att identifiera och teckna avtal med nya leverantörer, liksom att utvärdera och bibehålla god kontakt med de befintliga.
Din övergripande arbetsuppgift blir att ansvara för att avtal och relationer med leverantörer ger oss bästa möjliga villkor gällande inköpspriser, leveransvillkor, ledtider, kvalitet och så vidare. Till din hjälp med inköpsarbetet finns en materialförsörjningsansvarig inom Operations som bland annat planerar volymer, gör avrop och hanterar operativt inköp.

Ditt uppdrag blir mer inriktat på det strategiska arbetet, till exempel att:
– utarbeta policys och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och förhandla ramavtal.
– skapa processer och metoder för vårt strategiska inköpsarbete.
– upprätta juridiska dokument, kontraktshandlingar samt implementera och följa upp ingångna avtal.
– förutse och förebygga olika risker.
– utvärdera befintliga avtal och leverantörer avseende leveranser, kvalitet, prisutveckling m.m.

 

Vi ser gärna att du har en examen från universitet/högskola/KY inom inköp, juridik, ekonomi eller annat relevant område. Gärna också flera års vana av strategiskt inköp med utformning av avtalstexter och juridiska dokument på både svenska och engelska, lämpligen från en relevant bransch.

Om du som person har ett analytiskt affärstänk, och gillar ett positivt samarbete med produktutvecklingsteam, kvalitetsavdelning och företagsledning, ja då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig.

Skicka din ansökan till: 

carl.gindahl@holms.com

Tel: 072 080 10 34

Holms Attachments AB utvecklar, tillverkar och marknadsför frontmonterade redskap för sopning och snöröjning. Bolaget bildades 1927, är beläget i Motala och har en stabil verksamhet med ett 50-tal anställda. Ca 60% av försäljningen exporteras till flera olika länder. Holms är inne i en strategisk tillväxtresa med tydligt fokus på både geografisk expansion samt utveckling av nya produkter.

de_DEDeutsch