FAQ

Här hittar du svar på våra mest vanliga frågor. Saknar du en fråga tveka inte att skicka ett mail till info@holms.com så hjälper vi dig. 

Generell information

Givetvis går det bra! Vi har lösningar till alla våra redskap för att de ska fungera med alla typer av bärare. Kontakta våra säljare för att veta mer.

Holms konstruerar, tillverkar och säljer snö- och sopredskap för entreprenad och lantbruk. Vi har tillverkat dessa redskap i över 90 år och är idag ledande inom vår bransch.

Kontakta oss för att få reda på mer om oss.

Sopvals: Utbytbart – använder skruv och mutter
Sopmaskin: Utbytbart – använder skruv och mutter
Snöplog: Svetsade fästen i krokgrind – Grinden måste bytas ut
Sandspridarskopa: Endast SB24 har svetsade krokar. Övriga modeller är skruvat och utbytbart.

Vi använder olja ISO VG32 i våra redskap.

Vi kan tillhandahålla fästen till i stort sett alla bärare inom lastmaskiner, grävmaskiner, traktorer, skid steers. Vi erbjuder även fästen till lastbil, unimog och vissa kranar.

Kontakta oss för att få reda på mer.

Vi erbjuder 1 års garanti på våra redskap. På Holms SB (Spridningskoporna) erbjuder vi en 3-årig rostskyddsgaranti på varmförzinkningen/galvaniseringen.

Holms SB

Kontrollera att ingenting har kilats fast vid valsen eller omröraren. Detta kan också bero på att hydrauliken på bäraren inte fungerar som den ska.
VARNING! Maskinen måste vara avstängd när valsen och omröraren kontrolleras.

Omröraren ska inte rotera fullt varv utan den har en vickande rörelse.

Om den står helt still, kontrollera länkaget bakom skyddskåpan på höger sidan. Se förarmanual.

Justera utmaningsgummit så att spalten är lika stor längs hela utmatningsvalsen. Ibland kan du behöva byta ut gummit om den slitits för mycket.

Radiostyrning

Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kontrollera att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt – skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät – byt box.

Kontakta oss för mer information och hjälp med att hitta rätt reservdel.

Dra ur BÅDA kontakterna. På redskapet och på din bärare. Prova sedan på nytt.

Undersök om det är glappkontakt i släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.

Sidoborste

Detta är en inställningsfråga. Tryck på sändarens knapp 2 för att öka/minska varvtalet. Knapp 2 är knappen längst upp till höger.

Håll in knappen tills följande sker.
Snabbt blinkande = Öka hastighet
Långsamt blinkande = Minska hastigheten

Snöplog

Detta beror två olika faktorer. Antingen har du fått en negativ skärvinkel på dina slitstål eller så är det utmattade fjädrar som håller slitstålen.

Lösningen kan innebär en justering så du inte längre har en negativ skärvinkel eller så måste fjädrarna bytas ut.

Kontakta oss för att ha hjälp med att hitta rätt fjädrar till din snöplog.

Det beror lite på dina behov och vad du känner dig mest bekväm med. Hjul ger en tystare gång än med stödtallrikar. På otjälad väg fungerar bägge alternativen lika bra.

Detta problem kan ha flera olika orsaker. Lås oss gå igenom dessa.

  1. Det kan innebära att snöplogen har en utmattad överströmningsventil
  2. Smuts i hydraulsystemet eller vid anslutningen
  3. Elventilen är för hårt åtdragen.
    Lösningen: Lossa elventilen

Vår lösning är att kontrollera hydrauliken och elektroniken och rengör dessa.

Detta kan bero på att överströmningsventilen på bärare eller snöplog öppnar för tidigt.

Koppla bort slangar från bärare. Kör plog mot snöhög, viker sig bladhalvan är plogens överströmningsventil felkällan. Om den inte viker sig är felkällan i bärarens hydraulsystem.

Sopvals

Sopvalsen/borsten fungerar att vinkla/skeva när det finns ett mottryck i hydraulsystemet. Fäll när borsten och kör igång borstarna. När borsten arbetar mot marken går det nu att vinkla/skeva redskapet.

Vår sopvalsar använder oljeflödet från din bärare för att rotera. Att den snurrar för långsamt innebär att du har för lågt oljetryck.

Load More