Forsaljningsvillkor Holms

Försäljningsvillkor

Förutom villkoren angivna nedan gäller allmänna leveransvillkor enligt Maskin21.

Priser och leveransvillkor

Redskap
Holms redskap säljs endast genom återförsäljare, se karta över återförsäljare på vår hemsida.
Med varje redskap medföljer CE-intyg och förarinstruktion som även kan laddas ner via vår hemsida.

Reservdelar
Inom Sverige säljs reservdelar direkt från Holms eller via återförsäljare. Utomlands säljs reservdelar endast via återförsäljare. På vår hemsida finns reservdelslistor för Holms redskap. Genom att ange redskap och serienummer får man fram aktuell lista – vari man finner artikelnummer för önskad reservdel.

Pris är i SEK exkl. mervärdeskatt, frakt och emballage. Reservdelar levereras FCA Holmsvägen 54, Motala – INCOTERMS®2020.

Säljaren äger rätt att ordna transport om annat ej överenskommits mellan parterna. Fraktpris debiteras på fakturan i enlighet med transportsätt och vid varje tidpunkt fastställd tariff.

Returrätt 30 dagar för lagerförda reservdelar. Kopia av pack- eller fraktsedel skall bifogas.

Betalningsvillkor
Faktura utställd av Holms förfaller till betalning inom 30 dagar efter fakturadatum. Fakturanummer ska alltid anges vid betalning. Betalningar som kommit oss tillhanda efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta som är 8 % över gällande Riksbankens referensränta. Om särskilda skäl föreligger förbehåller sig Holms rätt att begära betalning i förskott.

Garanti 12 månader

Holms garanterar att redskap och reservdelar motsvarar specifikationerna i teknisk dokumentation som kataloger, reservdelslistor och förarinstruktioner. Garantin gäller inom 12 månader från att redskapet levereras till slutkund och omfattar endast produktfel som är produktions- och konstruktionsrelaterade. Garantin omfattar inte skador som uppkommer på grund av felaktigt användande, bristfälligt underhåll, felaktig installation eller normal förslitning. Vidare täcker garantin inte kostnader för fraktskador, stillestånd eller konsekvensskador. För att garantin ska gälla måste återförsäljaren fylla i och skicka in medföljande maskinkort till Holms, garantikort kan även fyllas i på Holms hemsida.

Holms är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 av Bureau Veritas. Samtliga redskap är utvecklade med beaktande av EU:s maskindirektiv och levereras med CE-intyg.

Reklamation

Reklamation ska göras till Holms återförsäljare. Verkstadsarbeten som omfattas av vårt garantiansvar ska utföras av återförsäljarens verkstad eller av återförsäljaren rekommenderad verkstad. Redskapets serienummer skall alltid anges vid all kommunikation. Vid frågor kontakta Holms eller din återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

sv_SESvenska