Garanti

REGISTRERA DITT REDSKAP

För att garantin ska gälla är det viktigt att du registrerar ditt redskap. Det finns två sätt att göra det på, antingen fyller du i det "Garantibevis" som följer med varje redskap som skickas från Holms eller så fyller du i här på hemsidan. OBS! Det är mycket viktigt att serienummer blir korrekt ifyllt. Felaktigt serienummer innebär att vi inte kan genomföra någon registrering.