Holms eSL

Utveckling inom elektromobilitet

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Holms eSL

Holms eSL – Prototype

Holms eSL bygger på samma beprövad design som Holms Sopvals SL

 

 1. SAS, Self Adjusting Suspension
  Korrekt marktryck utan ingripande av föraren. Följer markens lutningar och ojämnheter
 2. Elmotor för drivning av sopvals
 3. Robust stänkskydd
 4. LED-belysning
 5. Två olika borstkärnor. Swish (tillval) eller Beeline Ringborst (Standard).
  Redskapet i bild är utrustad med Beeline
 6. Elektriskt linjärdon för svängfunktionen
 7. Parkeringsstöd

Föreslagen Teknisk Specifikation

ModellSL200SL220SL250SL280
Arbetsbredd200 cm220 cm250 cm280 cm
Maxbredd220 cm240 cm270 cm300 cm
Fullt svängd 30°170 cm190 cm220 cm240 cm
Vikt, exkl fäste390 kg410 kg430 kg450 kg
Vikt, exkl fäste, full tank 400 / 600 l952 kg / 1196 kg972 kg / 1216 kg1002 kg / 1236 kg1022 kg / 1256 kg
Borstdiameter700 mm700 mm700 mm700 mm
Rekommenderat oljeflöde l/min40/13040/13040/13040/130
ModellSL200SL220SL250SL280
Arbetsbredd6'7"7'3"8'2"9'2"
Arbetsbredd, fullt svängd/30°5'7"6'3"7'3"7'10"
Vikt, standardutförande859 lb903 lb947 lb992 lb
Vikt, exkl fäste, full tank 400 2099 lb 2143 lb 2209 lb 2253 lb
Borstdiameter28"28"28"28"

Holms eSL – eldriven sopvals

ökar maskinens batteritid med 30 %

Holms eSL – En del av lösningen

 PROTOTYP

Holms eSL är framtagen för att optimera användandet av en elektrisk maskin.
Med en Holms eSL minskar energiförbrukningen och du kan fokusera på ditt arbete under en längre tid. En Holms eSL är en del av lösningen och tillsammans med en elektrisk bärare är det ett redskap för framtidens behov.

PROOF OF CONCEPT

Dieselmaskin och hydraulisk vals

Effekt som krävs för att driva valsen: 4kW

Effektiviteten i hydraulsystemet är 50 procent.
Effekt som krävs för att driva den hydrauliska pumpen: 8kW

Effektiviteten i en diesel motor är 40 procent. Kraft som krävs av dieseln: 20kW

Energiinnehållet i diesel är 10kWh per liter, det krävs 2 liter i timmen.

Kostnad för diesel är 20 SEK/l.

2 liter i timmen x 20 SEK/l = 40 SEK i timmen.

1 l diesel ger 2,7 kg i koldioxidutsläpp.

Utsläpp: 2 liter i timmen x 2,7 kg/l = 5,4 kg koldioxid i timmen.

Elektrisk maskin och hydraulisk vals

Effekt som krävs för att driva valsen: 4kW

Effektiviteten i hydraulsystemet är 50 procent. Kraft som krävs för att driva hydrauliska pumpen: 8kW

Effektiviteten i det elektriska systemet är 98 procent. Kraft som krävs från batteriet: 8,2kW

Kostnad för elen: 1 SEK/kWh

Kostnad: 8,2kWh x 1 SEK/kWh = 8,2 SEK/h

Inget koldioxidutsläpp

Fördelar:
Lägre driftkostnad,
Noll koldioxidutsläpp

Elektrisk maskin och Holms eSL

Effekt som krävs för att driva valsen: 4kW

Effektivitet i det elektriska systemet är 98 procent. Kraft som krävs från batteriet: 4,1 kW

Kostnad för elen: 1 SEK/kWh

Kostnad: 4,1 kWh x 1 SEK/kWh = 4,1 SEK i timmen

Inget koldioxidutsläpp

 

Fördelar:
Låg driftskostnad;
Noll koldioxidutsläpp

Morgondagens redskap.

Elektrisk sopvals från Holms Attachments

Holms utveckling och framtagning av en elektrisk sopvals bygger på en ökad användning av elektriska bärare.
Tillsammans med en elektrisk sopvals ökar bärarens batteritid och på så sätt kan vi bättre möta kundens krav på prestanda och aktiv arbetstid hos bäraren. Med dagens miljötänk och fokus på hållbarhet är det viktigare än någonsin att kunna leverera
lösningar till marknaden som förbättrar möjligheterna till en fungerande elektromobilitet.

– Elektrifieringen av maskiner och utrustning är mer än en trend och när teknologin blir mer
avancerad och tillgängligheten ökar kommer kunder behöva kompatibla redskap,”
säger Dan Snedecor på Holms Attachments, USA.

Holms är dedikerade att ta fram elektriska lösningar till marknaden och denna prototyp som kommer finnas på mässan är en helt fungerande elektrisk sopvals. Prototypen har under det senste året blivit testad och utvärderad av utvecklingsavdelningen på Holms Attachments.

– Att driva hydraulik elektriskt från en elektrisk lastmaskin leder till stora energiförluster.
Att istället ha elektriska redskap ökar bärarens batteritid tack vare en mer effektiv användning av den energi som finns tillgänglig.
Vår Holms Sopvals eSL220 ökar därför den aktiva arbetstiden jämfört med en traditionell sopvals som drivs med hydraulik,”
säger Ulf Österberg utvecklingschef på Holms Attachments AB.

”Vi lägger stort fokus på att vara förberedda, tillsammans med våra partners, så vi kan erbjuda marknaden innovativa produkter som stödjer utvecklingen av elektromobilitet och visionen om utfasning av fossila bränslen,” säger Carl Gindahl VD för Holms Attachments.

VÅRA REDSKAP

Holms tillverkar och säljer sopvalsar, snöplogar och sopmaskiner över hela världen. Med marknadens effektivaste sopredskap för olika typer av behov har Holms blivit en marknadsledande aktör på den globala marknaden för sopredskap. I produktportföljen finns kraftfulla sopmaskiner med uppsamling och sopvalsar för användning året om. Holms snöplogar är av högsta kvalitet och finns i flera olika typer. Holms har vikplogar, fjärilsplogar och diagonalplogar i olika storlekar och konfigurationer. Redskapen används för snöröjning, sandsopning och halkbekämpning och passar traktorer, lastmaskiner, lastbilar och grävmaskiner.

Holms Sopvals SL -test
HOLMS SOPVALS SL
Holms Sopvals SH
HOLMS SOPVALS SH
HOLMS SOPVALS SP
HOLMS SOPVALS SP
HOLMS SOPVALS SC
HOLMS SOPVALS SC
HOLMS BORSTEN HB
HOLMS BORSTEN HB
HOLMS SOPMASKIN PL
HOLMS SOPMASKIN PL
HOLMS SOPMASKIN PH
HOLMS SOPMASKIN PH
HOLMS VIKPLOG PV
HOLMS VIKPLOG PV
HOLMS DIAGONALPLOG PD
HOLMS DIAGONALPLOG PD
HOLMS VIKPLOG PVF
HOLMS VIKPLOG PVF
HOLMS SPRIDARSKOPA SB
HOLMS SPRIDARSKOPA SB
HOLMS SOPVALS DUO DL
HOLMS SOPVALS DUO DL
sv_SESvenska