Vi tror på en hållbar värld

Vårt löfte till vår omvärld är ”Säkrare vägar” och ytterst handlar hållbarheten om vår gemensamma säkerhet. I alla led från råvara – produktion -produkt.

Holms är ett litet företag som levererar produkter över hela världen men oavsett om vi är små är det viktigt att vi drar vårt strå i stacken.  Vår ambition är att driva en modern och hållbar produktion och tillhandahålla produkter som uppfyller de högt ställda kraven inom hållbarhet och kvalité som våra kunder efterfrågar.

Vi arbetar med miljövänliga färger och en utförlig kemikaliehantering som begränsar antalet kemikalier i omlopp.

Vid inköp av material till våra produkter väljer vi i största möjliga mån från leverantörer nära oss i Motala eller Sverige. När vi skickar produkter till världens alla hörn försöker vi alltid hitta de bästa och smidigaste fraktlösningarna.

Vi arbetar ständigt med att skapa energisnåla processer och en energisnål produktion.
En viktig del i vår verksamhet är att ha en plan för vår avfallshantering. I dag källsorteras allt avfall enligt konstens alla regler. Det är både bra för miljön och ekonomin.
sv_SESvenska