Garanti

For at garantien skal gjelde, er det viktig at du registrerer redskapet. Det er to måter å gjøre det på. Enten fyller du ut garantibeviset som følger med hvert redskap fra Holms, eller du kan registrere det her på hjemmesiden. OBS! Det er svært viktig at serienummeret skrives inn riktig. Feil serienummer betyr at vi ikke kan registrere produktet.

Holms garanterer at verktøy og reservedeler oppfyller spesifikasjonene for teknisk dokumentasjon som kataloger, reservedelslister og førerinstruksjoner. Garantien er gyldig innen 12 måneder etter at verktøyet leveres til sluttkunden og dekker bare produktfeil som er produksjons- og konstruksjonsrelaterte. Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, utilstrekkelig vedlikehold, feil installasjon eller normal slitasje. Videre dekker garantien ikke kostnadene ved frakt, nedetid eller støtskader. For at garantien skal være gyldig, må forhandleren fylle ut og sende det medfølgende maskinkortet til Holms eller skjemaet på denne siden. 

For mer informasjon, vennligst les Salgsbetingelser.

 

Sluttbrukerinformasjon


For at garantien skal gjelde er det viktig at du fyller ut formen under.

Les hvordan Holms håndterer dine personopplysninger her.

 

Välj språk / Choose language

     

REGISTRER REDSKAPET

GDPR

nb_NONorsk bokmål