History

Holms Industri AB is a third generation family company. It was founded in 1927 and quickly became one of the country's leading horse shoe manufacturers. Over time, advanced front-mounted gear to tractors and wheel loaders came increasingly to dominate the business. Today our idea of front-mounted gear for sweeping and snow removal has become our specialty!

Through close cooperation with leading tractor and construction equipment manufacturers, we can offer optimally adapted equipment. We have taken account of vital factors such as the structure of hydraulic systems and the geometry and weight distribution of the machines.

Since 1995 our quality system has been certified by BVQI according to ISO 9001. Holms products are developed according to the EU Machinery directive and are CE-marked. All to give you as a user the best end result whether it is advanced sweeping or snow removal.

Image
Image
Image
Image

Historia

HOLMS INDUSTRI AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Det grundades 1927 och blev snabbt en av landets ledande hästskotillverkare. Med tiden kom avancerade frontmonterade redskap till traktorer och hjullastare alltmer att dominera verksamheten. Idag, 80 år senare, har vår idé om frontmonterade redskap för sopning och snöröjning kommit att bli vår specialitet!
Genom ett nära samarbete med ledande traktor- och entreprenadmaskintillverkare kan vi erbjuda optimalt anpassade redskap. Vi har tagit hänsyn till vitala faktorer som bland annat hydraulsystemens uppbyggnad och maskinernas geometri och viktfördelning.
Vårt kvalitetssystem är sedan 1995 certifierat av BVQI enligt ISO 9001. Holms produkter är utvecklade enligt EU:s Maskindirektiv och är CE-märkta. Allt för att ge dig som användare bästa slutresultat vare sig det handlar om avancerad sopning eller snöröjning.
Image
Image
Image
Image